Naše ryby jsou bez chyby...

Ryby "Br-Hy"

Brachydanio frankei long.fin. /Danio zlaté/  

Brachydanio rerio + long.fin. /Danio pruhované/

Corydoras paleatus /Pancéřníček skvrnitý/ 

Corydoras schultzei/Pancéřníček zlatopásý/

Danio aequipinatus /Danio malabarské/

Gymnocorymbus ternetzi /Tetra černá/

Hasemania nana /Tetra měděná/  

Hemmigramus caudovittatus gold

Hemigrammus erythrozonus /Tetra žhavá/  

Hemmigramus caudovittatus /Tetra kosočtverečná/

Hemmigramus pulcher / tetra skvělá/

Hyphessobricon pulchripinnis /Tetra citronová/

Hyphessobrycon flammeus /Tetra červená,lidově žanérka/

© 2010 Radek Žuček | Lukas Vlach - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

www.akvaristika-zucek.cz | www.MacBRITE.cz